Kunstneren Louis Marcussen, bedre kendt som Ovartaci, var indlagt på Risskov psykiatriske hospital i 56 år fra 1929 til han døde 91 år gammel 1985.

Ovartaci var uddannet malersvend og rejste 31 år gammel til Argentina, hvor han opholdt sig i 3 år. Under opholdet dér blev han psykisk syg. Kort efter hjemkomsten i 1929 blev han indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor han opholdt sig indtil sin død.

Rejser i sindet

De første år under opholdet på hospitalet malede han naturalistiske billeder, blomster, bygninger og lignende, men efterhånden udviklede han sin egen helt specielle stil hvor han malede, tegnede og lavede skulpturer og dukketeatre ud fra sine egne fantasier og oplevelser fra en lang række tidligere imaginære dyre- og mennesketilværelser

Ovartaci foretog utrolige rejser i sindet, i tid og rum gennem en lang række tidligere tilværelser, og var indtil de allerseneste år særdeles produktiv som kunstner. Han var desuden meget interesseret i musik, sprog og litteratur, og han kæmpede sig, via et fantastisk engagement i sit arbejde med sin kunst og sig selv, i 1950'erne og 60'erne, frem til en misundelsesværdig åndelig og kunstnerisk frihed. Det hele var en selvbehandlingsproces, der førte til mere livskvalitet, end det er forundt mange af vi andre såkaldt psykisk.